ماموریت و اهداف

 

   

 

 

شرکت ایمنی صنعتی کاوه  اهداف زیر را در طی 5 سال تعقیب می‌نماید:
 طی دو سال آتی شرکت ایمنی صنعتی کاوه  تعداد محصولات خود را به 50 خواهد رساند.
 در پایان سال 1391 شرکت سیستم مدیریت استاندارد را در مجموعه استقرار خواهد کرد.
 تا پایان سال 1393 شرکت ایمنی صنعتی کاوه موفق به کسب بیشترین سهم بازار در سایه محصولات با کیفیت و منحصر به فرد خود خواهد شد.